အစီအစဥ်များ


(က) မြန်မာကားအဝကြည့်ခဲခြစ်ကတ်

မြန်မာကက်ကြည့်ရှုခွင့် ရက်(၃၀) -၁၀၀၀ ကျပ် မြန်မာကက် App ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင့်နံပါတ်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်များပါဝင်သော မြန်မာကားအဝကြည့် ခဲခြစ်ကတ်ကို မြန်မာနက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များနှင့်စတိုးများတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။


(ခ) မြန်မာနက်အင်တာနက် အစီအစဉ်များ

လစဉ်အဝသုံး အင်တာနက်အစီအစဉ်များ ငွေဖြည့်ကတ်သုံး အင်တာနက် အစီအစဉ်များ မြန်မာနက်အင်တာနက် အစီအစဉ်များအားလုံးတွင် မြန်မာကက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုခွင့်များပါဝင်ပြီး မြန်မာနက်အကောင့်နံပါတ် ၊ လျို့ဝှက်နံပါတ်များဖြင့် မြန်မာကက် App သို့ ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။